Danh sách hoạt động máy chủ Vạn Nhẫn 2008 v2


Hoạt động Điều kiện Phần thưởng
PK loạn chiến tại Thiên Ba Dương Phủ

Thời gian: 22h30p - 23h30p (hàng ngày)

Có NPC hỗ trợ buff như NMK: sen 60%, lưu thủy 60%, bất diệt 70%, nội ngoại công 30%, hỗ trợ reset kỹ năng về 0 giây, hồi đầy máu, mana

Phù hợp cho AE đam mê PK, test dame, test phái, đấm cọc gỗ.

PK tại thiên ba không bị nội ngoại thương, không bị tổn thất kinh nghiệm, danh vọng, vàng, ko lên điểm trị PK

Kết liễu đối phương tại thiên ba dương phủ nhận 5 vàng

Mở rương vũ khí

Tiêu hao 10 Kim Phiếu

4 bảo rương vũ khí sẽ xuất hiện tại giữa thành Tương Dương

vũ khí 76 ngẫu nhiên (đã giám định)

Thu Thập Hoa Đăng 💎 NPC nhiệm vụ : Giáo Sĩ Biện Kinh (166/175)
💎 Giới hạn nhiệm vụ : 2 lần / ngày, tiêu hao 99 vàng để nhận nhiệm vụ
💎 Yêu cầu thu thập đủ 10 Hoa Đăng
💎 Thời gian : 12h00, 12h15, 12h30, 12h45, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 22h30, 22h45, 23h00 hàng ngày
💎 Địa điểm: Tây Thành Đô và Bắc Tuyền Châu
💎 Xuất hiện 100 Hoa Đăng mỗi bản đồ, Hoa Đăng tồn tại trong 10 phút kể từ lúc xuất hiện
💎 Thu thập Hoa Đăng cần chuyển trạng thái PK
💎 Hoàn thành nhiệm vụ : 50.000.000 kinh nghiệm
💎 Vật phẩm ngẫu nhiên khi thu thập Hoa Đăng : Bát Nhã Lớn, Túi Hạt Giống, Tu Chân Yếu Quyết, Mảnh Thiên Thạch, Thiên Thạch, Mảnh Băng Thạch, Băng Thạch, Tiêu Kiếp Tán, Bàn Long Bích, Thần Nông Đơn, Quân Công Đại
💎 Thu thập Hoa Đăng tốn 10 giây nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Trồng Cây Bát Nhã Lớn

Giới hạn: 16 cây/ ngày

Điều kiện cướp cây: cấp 90 và 12.000 danh vọng

10.000.000 kinh nghiệm, 30 vàng, Bát Nhã Chứng Thư, Hoàng Kim Thạch, Đá Quý Jx2Free, Tinh Hoa Uẩn Linh

Trồng cây bát nhã nhỏ

Giới hạn: 16 cây/ ngày

2.000.000 kinh nghiệm, điểm sư môn, điểm danh vọng

Trồng hạt giống

Giới hạn : 24 cây/ ngày

kinh nghiệm, điểm sư môn, điểm danh vọng
Vượt ải Tàng Kiếm

Giới hạn : 3 lần/ ngày

Điều kiện : cấp 90 trở lên

Mua buff Siêu Nhân để tăng sức mạnh khi đi Tàng Kiếm và Thái Hư (tiêu hao 100 Vật Phẩm Xu tại cẩm nang tân thủ)

Qua ải 7, 3 lần sẽ được thưởng 1 Bát Nhã Lớn

Vượt qua ải 7 về thành: 200.000.000 kinh nghiệm, 40 vàng, có tỷ lệ nhận được Hoàng Kim Thạch, Tàng Kiếm Lệnh

Thái Hư Ảo Cảnh

Giới hạn : 3 lần/ ngày

Điều kiện : cấp 90 trở lên

Mua buff Siêu Nhân để tăng sức mạnh khi đi Tàng Kiếm và Thái Hư (tiêu hao 100 Vật Phẩm Xu tại cẩm nang tân thủ)

Ải 8 : 200.000.000 kinh nghiệm, vòng thái hư bát quái, 100 điểm sư môn, 100 điểm danh vọng, Hoàng Kim Thạch

Nhiệm vụ sư môn

Giới hạn : 10 lần/ ngày

điểm sư môn, lệnh bài sư môn, nhiệm vụ Đại Sự Kiện (100% nhận được mật tịch môn phái)

Nhiệm vụ sát thủ

Giới hạn : 20 lần/ ngày

NPC : Bộ đầu các thành thị

Thời gian: cả ngày

trang bị sát thủ (bao tay -9, vật phẩm), kinh nghiệm, danh vọng

Yến Tiệc Thịt Nướng

Giới hạn : 4 lần/ ngày

Điều kiện : cấp 90 trở lên

Thời gian : 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 19h, 22h

NPC : Bạch Tiên Sinh tại các thành thị

Trả nhanh 1 lần 20 Vật Phẩm Xu

50.000.000 kinh nghiệm khi hoàn thành 1 nhiệm vụ

Tối đa 1 ngày nhận 200.000.000 kinh nghiệm

Pháo Hoa Chiến Thắng

Giới hạn : 20 lần/ ngày

Điều kiện : cấp 90 trở lên

Nhận miễn phí tại thẻ Tiếu ngạo giang hồ lục trong hành trang

thứ 2 -> 5 = 50.000.000 kinh nghiệm

thứ 6, 7, chủ nhật = 100.000.000 kinh nghiệm

Nộp Bát Nhã Chứng Thư

Giới hạn : 16 lần/ ngày

NPC : Võ lâm sứ giả tại các thành thị

20.000.000 kinh nghiệm / lần, vòng thái hư bát quái

Nộp đủ 16 lần nhận thêm 100.000.000 kinh nghiệm

Phần thưởng hấp dẫn khi đổi điểm tích luỹ nộp BNCT

Chiến Trường Tống - Liêu

Điều kiện : cấp 90 trở lên

Thời gian chiến trường phụ: 20h00p -> 20h45p

Thời gian chiến trường chính: 21h00p -> 22h00p

Tiểu Phương - Phe Tống (Biện Kinh 168/178)

Tiểu Ngọc - Phe Liêu (Biện Kinh 172/180)

kinh nghiệm, tích lũy, công trạng, trang bị chiến trường

Tài Nguyên Chiến (mở khi 2 phe có Nguyên Soái)

Giới hạn : 3 lần/ ngày

Điều kiện : cấp 90 trở lên, quân hàm hiệu úy, 15.000 công trạng

Thời gian: cả ngày

NPC : Tư mã tuấn nguyên (Tương Dương 180/174)

kinh nghiệm, điểm công trạng

Boss Thế Giới

Lục Lâm Minh Chủ (13h01p và 22h01p hàng ngày)

Thương Thần Doanh Thiên (13h01p và 22h01p hàng ngày)

Lãnh Hương Lang (13h01p và 22h01p thứ 6, 7)

Túi thần bí, vật phẩm, danh vọng, sư môn, nhân sâm vạn năm, ngọc bội tốc độ xuất chiêu 9%, Hoàng Kim Thạch

Thợ Rèn Lưu

Thời gian: 22h30p (thứ 5 tại Linh Bảo Sơn)

5 Hoàng Kim Thạch và 5.000 Kim Phiếu, 1 túi Boss Thợ Rèn Lưu cho người kết thúc boss

Hoạt động bang hội

Nộp rác, nhận Sinh Thần Cang gọi boss bang hội

Tiêu sư (Thành Đô 227/211)

phần thưởng khi mở rương boss bang hội (bồng lai thủy lộ, thiên thạch, mảnh thiên thạch, trang bị tím (thuộc tính ngon)

Tiệc Long Môn Trấn

Thời gian: 22:00 - 22:10 (hàng ngày)

NPC : Tiểu Nhị (Long Môn Trấn 207/205)

vũ khí 85 sát thương 100, Hoang Lăng Bảo Ngọc

BHTA Hoa Sơn

Thời gian: (đang xem xét)

NPC : Võ lâm đặc sứ (Long Tuyền Thôn 163/186)

Trang bị ngon, vật phẩm, tiền mặt, kim phiếu

BHTA Pháo

Thời gian: (2 tuần 1 lần)

Trang bị ngon, vật phẩm, tiền mặt, kim phiếu

Vòng Quay May Mắn

Mỗi ngày có 132 lần quay (tiêu hao 50 vàng / lần)

NPC: Vòng quay may mắn tại Tuyền Châu (177/185), Tương Dương (179/183)

vật phẩm

Tỷ võ 1vs1 Báo danh tại NPC: Đặc sứ Đại Hội Tỷ Võ (174/175 Biện Kinh) Thời gian tham gia: 22h30p -> 23h30p (thứ 2, 4, 6)

Tỷ võ thắng nhận 20 vàng, 1.000.000 EXP

Thưởng theo tuần đủ 10 trận (100.000.000 EXP)

Thưởng top 1 tuần trước (Danh hiệu Đại Sư Huynh/ Sư Tỷ 50đ tiềm năng)

Thưởng top 2 tuần trước (Danh hiệu Nhị Sư Huynh/ Sư Tỷ 30đ tiềm năng)

Thưởng top 3 tuần trước (Danh hiệu Tam Sư Huynh/ Sư Tỷ 20đ tiềm năng)

Công Thành Chiến Đang cật nhật

Trang bị ngon, vật phẩm, tiền mặt, kim phiếu