Sự kiện Giáng Sinh An Lành 2023


Thời gian và điều kiện

Nguồn gốc nguyên liệu

Hoạt động Phần thưởng
Thu Hoạch Bát Nhã Nhỏ 5 Vớ, 5 Chuông, 5 Kẹo, 5 Ngôi sao
Thu Hoạch Hạt Giống 5 Vớ, 5 Chuông, 5 Kẹo, 5 Ngôi sao
Thu Hoạch Bát Nhã Lớn 10 Vớ, 10 Chuông, 10 Kẹo, 10 Ngôi sao
Vượt qua Tàng kiếm ải 7 20 Vớ, 20 Chuông, 20 Kẹo, 20 Ngôi sao
Vượt qua Thái Hư ải 8 15 Vớ, 15 Chuông, 15 Kẹo, 15 Ngôi sao
Hoàn thành Tài Nguyên Chiến 50 Vớ, 50 Chuông, 50 Kẹo, 50 Ngôi sao

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Ghi chú
Vớ
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Chuông
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Kẹo
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Ngôi sao
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Hộp quà
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cây Thông Giáng Sinh (177/185 Tuyền Châu)
 • Giá: 15 kim phiếu / 1 Hộp quà
Hộp quà may mắn
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cây Thông Giáng Sinh (177/185 Tuyền Châu)
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h00p ngày 07/01/2024 sẽ không thể sử dụng.
Hộp quà giáng sinh
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cây Thông Giáng Sinh (177/185 Tuyền Châu)
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: đã sử dụng 1.000 Hộp quà may mắn
 • Hạn sử dụng: sau 23h00p ngày 07/01/2024 sẽ không thể sử dụng.

Công Thức Ghép Event

Công thức Phần thưởng
(Vớ)x5 + (Chuông)x5 + (Kẹo)x5 + (Ngôi sao)x5 + 3 vàng Hộp quà may mắn
(Vớ)x5 + (Chuông)x5 + (Kẹo)x5 + (Ngôi sao)x5 + (Hộp quà)x1 + 5 vàng Hộp quà giáng sinh

Phần thưởng sử dụng Event

Vật phẩm Phần thưởng
Hộp quà may mắn 1.000.000 kinh nghiệm
Hộp quà giáng sinh 2.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận vật phẩm bên dưới
 • Nữ oa tinh thạch
 • Ma đao thạch 1, 2
 • Bát nhã lớn
 • Mảnh thiên thạch
 • Thiên thạch
 • Mảnh băng thạch
 • Băng thạch
 • Bàn long bích
 • Tẩy tủy đơn
 • Tẩy tủy linh đơn
 • Bát bảo tẩy tủy tiên đơn
 • Tu chân yếu quyết
 • Bạch cầu hoàn
 • Lục thần hoàn
 • Tam thanh hoàn
 • Vé tiếu y vàng
 • Hạt giống
 • Bát nhã nhỏ
 • Quân công chương
 • Quân công đại
 • Thần nông đơn
 • Tiêu kiếp tán

Phần thưởng đặc biệt

Mốc Phần thưởng
Sử dụng 1.000 Hộp quà may mắn
 • 2.000.000.000 kinh nghiệm
 • 2.000 sư môn
 • 2.000 danh vọng
Sử dụng 1.000 Hộp quà giáng sinh
 • 4.000.000.000 kinh nghiệm
 • 2.000 điểm tích lũy chiến trường
 • 3 Tàng Kiếm Lệnh
 • 1 Bắc Lục Lâm Lệnh (vật phẩm chuyển sinh)
 • 1 túi MTMP 45 (chỉ số 4 dòng 15%)

Những lưu ý khi sử dụng Event

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Hộp quà may mắn, 1.000 Hộp quà giáng sinh
 • Nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Hộp quà may mắn mới có thể sử dụng Hộp quà giáng sinh
 • Phần thưởng tối đa của mỗi loại chỉ nhận 1 lần duy nhất
 • Nhân vật vô môn phái không thể sử dụng Hộp quà may mắn, Hộp quà giáng sinh