Sự kiện Phúc Lộc Đầu Xuân 2024


Thời gian và điều kiện

Nguồn gốc nguyên liệu

Hoạt động Phần thưởng
Thu Hoạch Bát Nhã Nhỏ 10 Chữ Mai, 10 Chữ Lan, 10 Chữ Trúc, 10 Chữ Cúc
Thu Hoạch Hạt Giống 10 Chữ Mai, 10 Chữ Lan, 10 Chữ Trúc, 10 Chữ Cúc
Thu Hoạch Bát Nhã Lớn 20 Chữ Mai, 20 Chữ Lan, 20 Chữ Trúc, 20 Chữ Cúc
Vượt qua Tàng kiếm ải 7 40 Chữ Mai, 40 Chữ Lan, 40 Chữ Trúc, 40 Chữ Cúc
Vượt qua Thái Hư ải 8 30 Chữ Mai, 30 Chữ Lan, 30 Chữ Trúc, 30 Chữ Cúc
Hoàn thành Tài Nguyên Chiến 100 Chữ Mai, 100 Chữ Lan, 100 Chữ Trúc, 100 Chữ Cúc

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Ghi chú
Chữ Mai
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Chữ Lan
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Chữ Trúc
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Chữ Cúc
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
Câu Đối
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Băng Nhi (177/185 Tuyền Châu)
 • Giá: 8 kim phiếu / 1 Câu Đối
Hoa Đào
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Băng Nhi (177/185 Tuyền Châu)
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h00p ngày 25/02/2024 sẽ không thể sử dụng.
Hoa Mai
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 9999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Băng Nhi (177/185 Tuyền Châu)
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: đã sử dụng 1.000 Hoa Đào
 • Hạn sử dụng: sau 23h00p ngày 25/02/2024 sẽ không thể sử dụng.

Công Thức Ghép Event

Công thức Phần thưởng
(Chữ Mai)x5 + (Chữ Lan)x5 + (Chữ Trúc)x5 + (Chữ Cúc)x5 + 3 vàng Hoa Đào
(Chữ Mai)x5 + (Chữ Lan)x5 + (Chữ Trúc)x5 + (Chữ Cúc)x5 + (Câu Đối)x1 + 5 vàng Hoa Mai

Phần thưởng sử dụng Event

Vật phẩm Phần thưởng
Hoa Đào 1.000.000 kinh nghiệm
Hoa Mai 2.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận vật phẩm bên dưới
 • Tinh Hoa Uẩn Linh
 • Nữ oa tinh thạch
 • Ma đao thạch 1, 2
 • Bát nhã lớn
 • Mảnh thiên thạch
 • Bàn long bích
 • Tẩy tủy đơn
 • Tẩy tủy linh đơn
 • Bát bảo tẩy tủy tiên đơn
 • Tu chân yếu quyết
 • Bạch cầu hoàn
 • Lục thần hoàn
 • Tam thanh hoàn
 • Vé tiếu y vàng
 • Hạt giống
 • Bát nhã nhỏ
 • Quân công chương
 • Quân công đại
 • Thần nông đơn
 • Tiêu kiếp tán

Phần thưởng đặc biệt

Mốc Phần thưởng
Sử dụng 1.000 Hoa Đào
 • 5 Tiên Linh Đan (khoá)
 • 2.000.000.000 kinh nghiệm
 • 2.000 sư môn
 • 2.000 danh vọng
Sử dụng 500 Hoa Mai
 • 5 Tiên Linh Đan (không khoá, hạn 7 ngày)
Sử dụng 1.000 Hoa Mai
 • 7 Tiên Linh Đan (không khoá, hạn 7 ngày)
 • 4.000.000.000 kinh nghiệm
 • 1 Hoàng Kim Thạch
 • 2 Bắc Lục Lâm Lệnh (vật phẩm chuyển sinh)
 • 2.000 sư môn
 • 2.000 danh vọng
Sử dụng 1.500 Hoa Mai
 • 9 Tiên Linh Đan (không khoá, hạn 7 ngày)
 • 1 Tàng Kiếm Lệnh
 • 1 Trục Ảnh Thương (vật phẩm chuyển sinh)
Sử dụng 2.000 Hoa Mai
 • Lưu ý: Hoa Sen dành cho TOP 1, 2, 3 nhân vật nhận mốc 2.000 Hoa Mai
 • Lưu ý: Niên Thú dành cho TOP 4 > 20 nhân vật nhận mốc 2.000 Hoa Mai
 • 1 Thú cưỡi Hoa Sen (tự chọn, vĩnh viễn, tốc độ 140%)
 • 1 Thú cưỡi Niên Thú (vĩnh viễn, tốc độ 140%)
 • 12 Tiên Linh Đan (không khoá, hạn 7 ngày)
 • 1 Tàng Kiếm Lệnh
 • 1 Hoàng Kim Thạch
 • 1 Tuyệt Tình Thạch (vật phẩm chuyển sinh)
 • 4.000 sư môn
 • 4.000 danh vọng

Những lưu ý khi sử dụng Event

 • Tiên Linh Đan chuột phải sử dụng nhận được 2 tỷ kinh nghiệm, nhân vật dư trên 150 tỷ kinh nghiệm sẽ không sử dụng được.
 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Hoa Đào, 2.000 Hoa Mai
 • Nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Hoa Đào mới có thể sử dụng Hoa Mai
 • Phần thưởng tối đa của mỗi loại chỉ nhận 1 lần duy nhất
 • Nhân vật vô môn phái không thể sử dụng Hoa Đào, Hoa Mai