Lộ trình và hướng phát triển máy chủ Vạn Nhẫn 2008 v2


Giai Đoạn, Ngày Hoạt Động, Trang Bị, Tính Năng Công Thức, Ghi Chú
19h00p 17/11

Mở thử nghiệm server Vạn Nhẫn v2

12h00p 20/11

Kết thúc thử nghiệm server Vạn Nhẫn v2

19h00p 20/11 (Thứ 2) Khai mở máy chủ Vạn Nhẫn v2

Vòng Quay May Mắn
Pháo Hoa Chiến Thắng
Trồng Cây Bát Nhã Lớn
Nộp Bát Nhã Chứng Thư
Trồng cây bát nhã nhỏ
Trồng hạt giống
Vượt ải Tàng Kiếm
Thái Hư Ảo Cảnh
Yến Tiệc Thịt Nướng
Tử Quang Các

Tàng kiếm 7x
Tử quang xanh +6
Tử quang vàng 8x
Sư môn 3
Tử quang ngọc 8x
Vũ khí TQC 8x
Đô thống
Giám định vũ khí tối đa -9%
Vũ khí sát thủ -9% 3 opt

22/11 Chiến Trường Tống - Liêu
Boss Hoàng Kim (Lục Lâm, Thương Thần, LHL)
Boss Thợ Rèn Lưu (thứ 5 hàng tuần)

23h59p 09/12 Kết thúc hoạt động Đua TOP

Sau đua top BHTA Pháo
BHTA Hoa Sơn
Công Thành Chiến
Tỷ võ 1vs1
Giải đấu 3vs3, 5vs5, 8vs8 đại maps Hoàng Cung
Mở bán vật phẩm chuyển phái
Cho phép đổi tên nhân vật vào 23h00p thứ 2 hàng tuần chi phí 5000 kim phiếu
Danh sách hoạt động hàng ngày (xem chi tiết tại đây)

10/12 Kết thúc đua TOP
Giai đoạn 1
(Trang Bị) Tàng Kiếm 8x (mũ áo quần)
(Trang Bị) Tàng Kiếm Kim Ấn
(Trang Bị) Tàng Kiếm Kỳ Thạch
(Trang Bị) Tàng Kiếm Bảo Châu
(Vũ Khí) Vũ khí Bộ Phi Yên
Mở tính năng Chuyển Sinh
(Trang Bị) Tiên phong
(Trang Bị) Tướng quân

Giai đoạn 2 mỗi giai đoạn cách nhau 45 ngày (Trang Bị) Thiên Chi Tàng Kiếm
Tử Quang Thần Thạch
(Trang Bị) Tử Quang Viêm Đế (100%)
(Vũ Khí) Việt Yên
Uẩn Linh 1
Giám định vũ khí tối đa -11%
Nâng Cấp Cửu Thiên (Thái Hư)
(Trang Bị) Sư môn 4
(Trang Bị) Tử Viên Đấu, Tử Viên Chiến
(Vũ Khí) Tử Quang Nâng Cấp

Giai đoạn 3 mỗi giai đoạn cách nhau 45 ngày (Trang Bị) Viêm Đế
(Vũ Khí) Đại Việt Yên
(Trang Bị) Nguyên soái
Giám định vũ khí tối đa -13%
(Trang Bị) Sư môn 5
Mở bán bao viên +8

Giai đoạn 4 mỗi giai đoạn cách nhau 45 ngày Nâng cấp vũ khí 86
Nâng cấp vũ khí 96
(Legend) Thiên Chi Tàng Kiếm
(Trang Bị) Thiên Chi Viêm Đế
(Thiên Chi) Tướng Quân
(Trang Bị) (Ngự Long, Thiệu Thánh) Nguyên Soái
(Vũ Khí) (Cao cấp) Đại Việt Yên
(Trang Bị) (Cao cấp) Tử Viên
(Trang Bị) (Cao cấp) VK Tử Quang Nâng Cấp
Uẩn Linh 2
Giám định vũ khí tối đa -15%