Nạp thẻ


Nạp thẻ thông qua đại lý

Thông báo đại lý kim phiếu tại Jx2Free. Liên hệ với đại lý theo các hình thức như nhắn tin qua facebook, zalo, sđt.

Đại lý Thanh Nguyễn


Đại lý Cư Nguyễn