Thông tin quan trọng cần biết


Danh sách những hoạt động, tính năng đã được thay đổi
 • 1. Bỏ trái cây
 • 2. Bỏ quân dụng
 • 3. Bỏ sát thủ đường
 • 4. Shop vàng bán: Lak 50 các loại, sâu cổ sư, ...
 • 5. Đi tàng kiếm, thái hư, tử quang các mua buff Siêu Nhân - gia tăng sức mạnh cho nhân vật, kill boss chỉ trong vài giây, dọn sạch map chỉ bằng 1 skill (tiêu hao 100 Xu tại Cẩm nang tân thủ)
 • 6. Thưởng hấp dẫn chiến trường chính TOP 1 - 20 hàng ngày
 • 7. Shop bán vật phẩm nhiệm vụ bằng vàng
 • 8. Tính năng chuyển sinh rất nhiều kháng tất cả và ngoại trang 3 opt
Mốc kinh nghiệm theo từng level
 • Cấp 91. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 92. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 93. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 94. 3,000,000,000 EXP
 • Cấp 95. 3,000,000,000 EXP
 • Cấp 96. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 97. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 98. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 99. 6,000,000,000 EXP