Thông tin quan trọng cần biết


Danh sách những hoạt động, tính năng đã được thay đổi
 • 1. Bỏ hoạt động trái cây, và rớt trái cây
 • 2. Bỏ quân dụng
 • 3. Bỏ sát thủ đường
 • 4. Tốc độ xuất chiêu các phái tăng 25% (trừ NMĐ), tốc độ di chuyển tăng 20%
 • 5. Bán sách thần kỳ: hỗ trợ 4 phụ lục, 10 thành
 • 6. Bán vật phẩm chuyển môn phái
 • 7. Shop vàng bán: Lak 50 các loại, sâu cổ sư, ...
 • 8. Đi tàng kiếm, thái hư mua buff Siêu Nhân - gia tăng sức mạnh cho nhân vật cực khủng khiếp, kill boss chỉ trong vài giây, dọn sạch map chỉ bằng 1 skill (tiêu hao 100 Xu tại Cẩm nang tân thủ)
 • 9. Nhận thưởng chiến trường chính TOP 1 - 20 hàng ngày
 • 10. Mở Shop bán vật phẩm nhiệm vụ bằng vàng
 • 11. Mở tính năng chuyển sinh lấy danh hiệu kháng tất cả và hỗ trợ mật tịch
Mốc kinh nghiệm theo từng level
 • Cấp 91. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 92. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 93. 2,800,000,000 EXP
 • Cấp 94. 3,000,000,000 EXP
 • Cấp 95. 3,000,000,000 EXP
 • Cấp 96. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 97. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 98. 6,000,000,000 EXP
 • Cấp 99. 6,000,000,000 EXP