Tính năng: Nâng cấp vũ khí 86, 96


Tính năng: Nâng cấp vũ khí 86, 96 ( mới )


🎁 Nâng cấp vũ khí từ 76 lên 86 cần
✅ 50 Thiên Thạch Tinh Thạch
✅ 10 Đá Quý

🎁 Nâng cấp vũ khí từ 86 lên 96 cần
✅ 100 Thiên Thạch Tinh Thạch
✅ 20 Đá Quý

💎 Đến gặp NPC Học trò Thợ rèn Lưu
💎 Bước 1: Tạo pass rương và mở khoá pass rương
💎 Bước 2: Đối thoại Học trò thợ rèn Lưu chọn Nâng cấp vũ khí 86, 96
💎 Bước 3: Đưa vũ khí 76 vào ô nâng cấp và bấm khoá và đồng ý